Volt Arnhem-Nijmegen

Nieuws

Inleiding

Een nieuwe nieuwsbrief, en een nieuw nieuwsbrief programma. We nemen afscheid van Mailchimp, en stappen over op SendInBlue dat de standaard voor Volt geworden is. Laat weten wat jullie ervan vinden.

Dit is een nieuwsbrief met veel terugblikken. Jeroen van Ginneken en Tineke Otter kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. Ons nieuwe bestuurslid Christine Mallon schrijft over de themabijeenkomst ‘inclusiviteit en diversiteit’ die we 13 december in Arnhem hielden. Fractievolger Wibe Snelting kijkt vooruit op het raadsbesluit vuurwerkverbod in Arnhem. Ten slotte beschrijft fractievolger Christiaan Zevenbergen wat de functie van fractievolger inhoudt. Dit ook omdat we nu naarstig op zoek zijn naar een fractievolgSTer. We eindigen met een vooruitblik op onze themabijeenkomsten, de eerste zal gaan over de Provinciale Staten Verkiezingen.

Terugblik op 2022 en vooruitzien op 2023

Aan het einde van het jaar kijkt Nederland massaal terug op het afgelopen jaar. En wij doen daar natuurlijk vrolijk aan mee. We zouden niet VOLT-waardig zijn als we toch het accent op de toekomst leggen. Want 2022 was voor Volt Arnhem-Nijmegen een geweldig jaar, dat begon met de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna hadden we een paar maanden nodig om de organisatie te versterken en bij de laatste loodjes werken we hard aan de Provinciale Statenverkiezingen die maart 2023 plaats vinden.


Elk jaar een verkiezing

Gemeenteraad, provincie, landelijk, Europees… voordat je het weet laat je je leiden door alleen met de verkiezingen bezig te zijn. Maar niets is minder waar. De lokale verkiezing vinden we als afdeling net wat spannender dan de andere verkiezingen, omdat het direct in onze regio speelt.

In Nijmegen hebben vele vrijwilligers hard gewerkt om een ijzersterk beleidsprogramma neer te zetten. Dit is ontzettend goed gelukt en daarom is het zo jammer dat we uiteindelijk niet mee hebben gedaan aan de verkiezingen. Het mooie is dat we een stevig fundament hebben om de komende jaren aan te bouwen en te linken aan een divers sterk team. Zodat bij de volgende verkiezingen er een kieslijst met een nog beter inhoudelijk volwaardig VOLT-programma voor het Nijmeegse klaar staat. Wil jij hier ook aan meebouwen, stuur ons een bericht.


Arnhem en de verkiezingen

Hoe anders was de situatie in Arnhem. Vanaf het begin vroegen we ons af of er wel genoeg mensen op Volt stemmen om het de moeite waard te maken? Vol bewijsdrang hebben we ook hier een prachtig beleidsdocument gemaakt. Ondertussen liep het goed met de invulling van de kieslijst en peilingen. Al snel werden we een voorbeeld voor andere afdelingen en koploper in de peilingen. Zo jammer dat het er op lijkt dat de situatie Gündogan er wellicht -mede- voor gezorgd heeft dat we van 3 of 4 zetels uiteindelijk op 2 mooie zetels zijn uitgekomen. Een situatie trouwens waarover al genoeg gezegd en geschreven is in en buiten de media. Hoe gaaf dat we als kers op de taart wethouder Maurits van de Geijn hebben mogen leveren met onder andere de belangrijke portefeuilles Inclusie & Diversiteit en Digitalisering. Hiermee zijn we een van de eerste Volt afdelingen in heel Europa die in de coalitie zitten!


Leden en de organisatie

Na een turbulente tijd waarin er veel gebeurde in zowel Nijmegen als Arnhem, was voor veel bestuursleden de tijd aangebroken om een nieuwe hobby te zoeken. Vanaf deze plek alsnog bedankt aan deze vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor de partij in een tijd waarin we veel dingen voor het eerst moesten uitzoeken. Jullie/we hebben uiteindelijk een geweldig resultaat afgeleverd.

Met een bijna volledig nieuw bestuur hebben we een rolverdeling en waar nodig extra capaciteit bij gezocht. Inmiddels hebben we een behoorlijke structuur neergezet en voegen we elke keer weer wat extra’s toe. Het verbindt en geeft ook energie omdat het naar meer smaakt. En daar zijn we al die VOLT-vrijwilligers ongelooflijk dankbaar voor. Zo zijn we klaar om al het Volt enthousiasme in de gemeentes aan te grijpen om zich in te zetten voor Volt!


Energiek verder

We willen die energie wat meer in balans zien te krijgen. Daarom hebben we dit jaar ook tijd besteed aan een stevige basis voor de organisatie en actieve ledenuitbreiding. Ieder nieuw lid wordt gebeld en gevraagd of en hoe het lid bereid is kennis en talent voor VOLT in te zetten. Het heeft ertoe geleid dat we in januari ieder die in een thema-commissie deel wil nemen gaan uitnodigen om zo onze maatschappelijke thema’s geborgd en uitgewerkt te krijgen in onze regio. Door de VOLT-thema’s goed uit te werken en evidence based te koppelen aan plaatselijke situatie, kunnen we de VOLT-vertegenwoordigers zo goed mogelijk voeden met de best practises. In onze vorige nieuwsbrief hebben we daarom een oproep gedaan om je aan te sluiten bij 1 van de 5 plus 1 thema’s die VOLT rijk is, zodat we de maatschappelijke ontwikkelingen in onze regio – en meer specifiek in Arnhem- kunnen uitwerken en beschikbaar hebben. Houd onze berichten in de gaten, in januari hierover meer.


Plus 1 thema: Sociaal-Democratisch EU-topia

2022 was weer een succesvol jaar voor VOLT Europa. Dat is heel mooi gezegd, en een hele uitdaging om voor elkaar te bakken. Ook ons Europese ledenaantal is giga gegroeid en over de 23.000 uitgekomen. We zijn ongelooflijk trots dat er ongeveer 110 officiële kandidaten zijn gekozen nationaal en lokaal. In oktober heeft het Europese congres -dat life te volgen was in de Omnibus te Arnhem-, de strategie voor de komende jaren bepaald; de Europese kieslijst vastgesteld en de acties in lijn uitgezet. VOLT-Nederland en onze afdeling laten je in 2023 in de maatschappelijke thema’s zien hoe wij die ladder opklimmen met zijn allen. Zonder jullie ondersteuning aan de missie was dit niet tot stand gekomen. Heel erg bedankt. Willen we die stijgende lijn volhouden dan zien we graag de financiële inkomsten ook in lijn stijgen. We zijn dan ook hard op zoek naar mensen die goed zijn in fundraising en sponsors aan ons weten te binden. Vind jij dit een uitdaging, we horen graag je ideeën en acties.


Terugblik op themabijeenkomst ‘inclusiviteit en diversiteit

13 december kwamen we met zo’n 20 mensen samen om met elkaar van gedachten te wisselen. Nita Bouwman, Maurits van de Geijn en Bianca Hierck namen ons mee in de praktische wereld van de inclusie en diversiteit. In de sfeervolle kroeg Dollars in Arnhem spraken we over onze dromen en onze frustraties op weg naar een (nog) mooiere toekomst.

13 december kwamen we met zo’n 20 mensen samen om met elkaar van gedachten te wisselen.

niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar

Edwin Hoffman

Nita, Maurits en Bianca namen ons mee in de praktische wereld van de inclusie en diversiteit. In de sfeervolle kroeg Dollars in Arnhem spraken we over onze dromen en onze frustraties op weg naar een nóg mooiere toekomst. Want zoals Bianca toevoegde: veel gaat gelukkig ook goed.


Maurits van de Geijn trapte af met zijn ervaringen als wethouder inclusie en stelde ons de vraag: hoe kan een organisatie nog inclusiever worden? Mooie ideeën kwamen naar voren zoals:

een stageplek krijgen zonder te solliciteren,

solliciteren zonder naw-gegevens [naam, adres, woonplaats],

een cursus over inclusieve werkcultuur aanbieden,

het wegnemen van financiële risico’s voor werkgevers/werknemers/politici,

het stimuleren van quota,

het stimuleren van het opkomen voor elkaar; geen straffen opleggen, wel spelregels benoemen,

diversiteit in marketing,

een keurmerk instellen,

werkende voorbeelden uitdragen.


De trotse Nita Bouwman (kandidaat-lid bij de Provinciale Statenverkiezingen) vertelde over diversiteit in de politiek en haar moeilijke weg om op een kieslijst te komen. Haar blijdschap was voelbaar toen ze vertelde dat dat gelukt was. We bespraken hoe je diversiteit kan stimuleren in de politiek. We vonden dat Volt een positieve grondhouding naar een ieder uit moet dragen en dat we dat ook wel ervaren in de praktijk. Dat het goed is om positieve voorbeelden te blijven uitvergroten (zoals de man/vrouwverdeling bij de voorzittersfunctie) en niet de nadruk te leggen op onwillenden. Dat je niet per se op de lijst hoeft, en dat het wel goed is om onder de adviseurs van de lijst een goede verdeling te hebben met ervaringsdeskundigen.


Bianca Hierck van stichting Bijzonder in Arnhem vertelde over samen en veilig spelen, dat gun je ieder kind. Speeltuinen inrichten voor kinderen met een beperking moet geen uitzondering maar standaard zijn. Ze benoemde het inclusieve Sinterklaasfeest in Arnhem en hoe weinig er eigenlijk voor nodig is om evenementen voor kinderen inclusief te maken, als je je er maar bewust van bent. We spraken erover dat kinderen met een beperking niet anders zijn. Dat ook voor de wat oudere kinderen ontmoetingsplekken rolstoelgeschikt zouden moeten zijn. Bianca vertelde dat de meeste kroegen dat al wel zijn. Dat je iedere activiteit met kinderen van tevoren zou kunnen laten testen. Wederom, dat het uitvergroten van voorbeelden zou kunnen helpen.


Kans gemist om hierbij te zijn? Grijp dan je nieuwe kans om op 10 januari in Nijmegen naar de meet & greet te komen met de nummers 1 en 2 op de lijst van de Provinciale Staten. Zie de oproep ‘Themabijeenkomst Provinciale verkiezingen: Wat hebben we daaraan?’ later in de nieuwsbrief.


In Arnhem mag je vanaf 2023 geen vuurwerk meer afsteken

De gemeente Arnhem gaat vanaf de jaarwisseling 2023/2024 het afsteken van consumentenvuurwerk verbieden. Vuurwerk is al decennialang onlosmakelijk verbonden met het vieren van oud en nieuw. Waarom steken we in Nederland vuurwerk af tijdens de jaarwisseling? Dat wordt in dit filmpje kort maar krachtig uitgelegd. Ik heb zelf ook jarenlang meegedaan aan deze traditie. Vooral als kind ging ik graag met een groepje vrienden op oudejaarsdag de straat op om vuurwerk af te steken. En ja, ik heb er een hoop plezier aan beleefd. Toch ben ik blij dat we in Arnhem het afsteken van consumentenvuurwerk gaan verbieden.


Vanaf 2023/2024 een lokaal verbod

Komende jaarwisseling is de laatste keer dat Arnhemmers zelf hun vuurwerk mogen afsteken. Hiermee volgt Arnhem twaalf andere gemeenten in Nederland waar er komende jaarwisseling al een verbod gaat gelden. Vanwege de coronacrisis gold er de afgelopen twee jaarwisselingen al een afsteekverbod. De Volt-fractie had graag gezien dat er vervolgens definitief een landelijk verbod was aangenomen in de Tweede Kamer, maar dat voorstel heeft het niet gehaald. We zijn daarom blij dat de gemeente Arnhem het goede voorbeeld wil geven, samen met zo veel mogelijk andere gemeenten.


Draagvlak

Wat ons betreft kan het verbod niet snel genoeg worden ingevoerd. We begrijpen echter dat er tijd nodig is om dit te regelen en inwoners en ondernemers de gelegenheid te geven hieraan te wennen en er rekening mee te houden. Daarom is het logisch om het verbod nog niet komende oud en nieuw in te laten gaan. Belangrijk voor onze fractie is dat we zien dat er het nodige draagvlak bij de Arnhemmers is voor een afsteekverbod. Ruim 60% heeft in een breed uitgezet onderzoek in de gemeente aangegeven voor een afsteekverbod te zijn. Belangrijke voorwaarde voor het afsteekverbod is volgens de Arnhemmers wel dat er een vuurwerkshow als alternatief wordt georganiseerd.


Een duidelijke norm voor gedragsverandering

Handhaving zal de komende jaren een grote uitdaging zijn. Veel Arnhemmers zullen moeten wennen aan het verbod of er niet direct in mee willen gaan. Dat is voor Volt geen reden om een verbod uit te stellen. Het is belangrijk een norm te stellen en duidelijk te maken dat het afsteken van vuurwerk vooral veel nadelige effecten heeft. De duidelijke norm van het verbod op afsteken, zorgt ervoor dat er de komende jaren een gedragsverandering zal plaatsvinden. Het wordt steeds minder normaal dat je als inwoner van Arnhem zelf je vuurwerk afsteekt.

Schade en maatschappelijke kosten van vuurwerk

Op woensdag 21 december is het raadsvoorstel definitief in stemming genomen en aangenomen. Dit is op zich logisch want een ruime meerderheid in de raad is voor. Het aangenomen raadsvoorstel wijst terecht op meerdere fikse nadelen van het afsteken van consumentenvuurwerk. Denk aan slachtoffers die in het ziekenhuis belanden, schade aan natuur en milieu, geluidsoverlast, en dierenleed. Je kunt je voorstellen dat dit ook hoge kosten met zich meebrengt. Denk aan de behandelingen die slachtoffers in het ziekenhuis nodig hebben of de kosten die moeten worden gemaakt om de waterkwaliteit weer op peil te krijgen.


Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen niet meteen denken aan deze nare effecten en hoge maatschappelijke kosten, wanneer zij vuurwerk afsteken. Daar heb ik zelf ook jarenlang niet bij stilgestaan. Voor de vuurwerkverkopers in Arnhem is het verbod natuurlijk een flinke tegenvaller. Zij hebben nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden op het verbod. Wanneer een vuurwerkverkoper het niet eens is met het verbod, kan deze zich melden bij de gemeente. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of er vanuit de gemeente compensatie moet komen.


Meer over het raadsvoorstel dat in stemming gebracht gaat worden kun je vinden op Arnhemse website (doorklikken!) .


Wibe Snelting, fractievolger Volt Arnhem

wibe.snelting@volteuropa.org


P.S. Dit artikel is ook gepubliceerd op de LinkedIn pagina van Volt Arnhem - Nijmegen.

Zonder fractievolger geen fractie

De gemeenteraadsfractie in Arnhem bestaat uit vier leden: twee raadsleden en twee fractievolgers. In dit stukje wil ik het over de laatstgenoemden hebben. Fractievolgers worden beëdigd, hebben portefeuilles, mogen het woord voeren bij raadkamerzittingen, doen mee aan vrijwel alle raadsactiviteiten, maar mogen niet stemmen, want ze zijn niet gekozen.


Een fractie mag drie fractievolgers benoemen met een maximum van vijf voor de hele periode. In een kleine fractie als de onze is het doel hiervan de werkzaamheden over meer dan alleen de raadsleden te verdelen. In grotere fracties is dat in mindere mate een noodzaak, maar is het doel om op te leiden voor het ambt van raadslid in een volgende periode.


Bij ons snijdt het mes aan meerdere kanten. Fractievolger Wibe Snelting heeft een eigen portefeuille met o.a. sport (past goed bij de fanatieke fietser die hij is) en burgerparticipatie. Hij heeft al politieke ervaring en wil op den duur gemeenteraadslid worden. Ik houd mij o.a. met onderwijs en welzijn bezig. Mijn doel is de fractie te ontlasten, niet om ooit raadslid te worden, daarvoor voel ik me te oud; de jeugd moet het gaan maken.


Voor onze portefeuilles betekent dat inlezen, een oordeel en een mening vormen, in meningvormende vergaderingen woordvoeren en tot slot de twee raadsleden adviseren waarover precies gestemd gaat worden. Tijdens onze wekelijkse fractievergaderingen worden alle thema´s besproken en afgesproken welke lijn gevolgd gaat worden. Dit geldt voor alle onderwerpen, ook voor die van de twee raadsleden. Verder verdelen we onze deelname aan uitnodigingen en activiteiten buiten de vergaderingen.


Het werk als fractievolger kost tijd. Natuurlijk kunnen we zelf bepalen hoeveel we daarvan aan onze taken willen besteden. Raadsvergaderingen op woensdagavond nemen enkele uren in beslag, fractievergaderingen duren meestal anderhalf uur, en verdere werkzaamheden kunnen naar eigen inzicht worden verricht. En er is een vergoeding per raadsvergadering met woordvoering van ca. €140.


Ons werk is interessant. Ik leer Arnhem heel anders kennen dan ik gewend was; de thema´s zijn belangrijk, dienen het algemeen belang en zijn niets minder dan boeiend. Woordvoeren vereist oefening en is intensief; goede voorbereiding is het halve werk. Maar hoe bevredigend kan het zijn Volt ideeën goed voor het voetlicht te brengen?


Fractievergaderingen zijn altijd boeiend. Zonder op fractiediscipline te hameren, moeten we toch op een door allen gedragen mening uitkomen. Lukt altijd, kom maar eens meedoen! Aanmelden bij Faye (fractie.arnhem@voltnederland.org). En we vinden het altijd leuk wanneer leden ons bezoeken.


En er is een vacature. Vraag Wibe of mij gerust, wanneer je interesse hebt. Je kunt ons bereiken via christiaan.zevenbergen@volteuropa.org of telefonisch: 06 1533 8452. We hebben plezier in onze werkzaamheden en vertellen er graag over.

Bijeenkomsten

Themabijeenkomst Provinciale Statenverkiezingen: Wat hebben we daaraan?


Op 10 januari trapt Volt Arnhem - Nijmegen het tweede jaar themabijeenkomsten af in Nijmegen. Je bent welkom vanaf 19:30 uur. Het programma begint om 20:00 uur.


De locatie is deze keer cafe het Haantje, Daalseweg 19 in Nijmegen. Het bestuur van Volt Arnhem - Nijmegen bied het eerste drankje aan.


Meet & greet

Verkiesbare Volters voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Gelderland zijn aanwezig, waaronder Elmar Theune als lijsttrekker. Ga met hen in gesprek over het belang van de Provinciale Statenverkiezingen en het verkiezingsprogramma van Volt Gelderland voor jouw stad of dorp. Wat zijn onze plannen op het gebied van klimaat, natuur en landbouw? Wat willen we betekenen voor het (openbaar) vervoer, betaalbare woningen, bestaanszekerheid?


Met stellingen gaan we in gesprek met zowel de kandidaten als andere mede-Volters. Voel ze aan de tand en kom helpen in de campagne! Samen toosten we op het nieuwe jaar.

Bijeenkomst in Arnhem

Op 14 februari 2023 zal de tweede bijeenkomst in Arnhem zijn. Op dit moment is het onderwerp nog niet bekend.


===========================================

Introduction

This is a news letter with a lot of looking back. Co-leads Jeroen van Ginneken and Tineke Otter look back on the past year, and forward to the coming year. Our new board member Christine Mallon writes about the 'inclusiveness and diversity' theme meeting we held in Arnhem on 13 December. Group follower Wibe Snelting looks ahead to the council decision to ban fireworks in Arnhem. Finally, group follower Christiaan Zevenbergen describes what the position of group follower entails. This entry also because we are diligently looking for a new, preferably female, group follower. We end with a look forward to our new theme meeting about the Provincial Council Elections.

Looking back on 2022 looking forward to 2023

At the end of the year, the Dutch like to look back on the past year. And of course we happily participate in that. We would not be VOLT-worthy if we did not also focus on the future. Because 2022 was a great year for Volt Arnhem - Nijmegen. The year started with the municipal elections. After that we needed a few months to strengthen the organisation and in the final stretch we worked hard for the Provincial Council elections that will take place in March 2023.


Each year an election

City council, province, national, European... before you know it, you're being guided by just being involved in the elections. But nothing could be further from the truth. For us, our own municipal council election was just a bit more exciting than the other elections because it plays directly into our region


Nijmegen and the elections

In Nijmegen, many volunteers have worked hard to establish a strong policy programme. This worked out very well and that is why it is such a pity that we did not participate in the elections in the end. The great thing is that we have a solid foundation to build on in the coming years and to link to a diversely strong team. So that at the next elections there is an electoral list with an even better substantively full VOLT program for Nijmegen. If you also want to help build on this, send us a message.


Arnhem and the elections

How different the situation was in Arnhem. From the start, other Volt departments doubted whether we should join in Arnhem. Would enough people vote for Volt to make it worthwhile? But then they didn't know the Arnhem people yet. Eager to prove ourselves, we put together a geat policy document here too. Meanwhile, applications for the electoral list were going well. We quickly became an example for other departments, and frontrunner in the polls. Such a pity that it seems that the Gündogan situation may have - partly - ensured that we ended up with 2 nice seats from 3 or 4 seats. A situation about which enough has already been said and written in and outside the media. How cool that as icing on the cake we have been able to deliver alderman Maurits van de Geijn with, among other things, the important portfolios inclusion & diversity and digitisation. This makes us one of the first Volt chapters in all of Europe to be in the coalition!


Members and the organisation

After a turbulent time in which a lot happened in both Nijmegen and Arnhem, the time had come for many board members to look for new pastures. From this place we would like to thank all our old volunteers, who have worked for the party at a time when we had to figure out many things for the first time. You/we finally delivered a great result.


With an almost entirely new board in place, we have sought a division of roles and, where necessary, extra capacity. By now, we have set up a decent structure and are adding a little extra every time. It also connects and gives energy because it tastes like more. And we are incredibly grateful to all those VOLT volunteers for that. So we are ready to use all the Volt enthusiasm in Nijmegen, Arnhem and the other municipalities to commit ourselves to Volt!


Onwards with even more energy

We wanted to balance that energy a little more. That is why this year we have also spent time on building a solid foundation for the organisation and active member expansion. Every new member is called and asked if and how the member is willing to use knowledge and talent for VOLT. As a result, we will invite everyone who wants to participate in a thematic committee in January so we can safeguard our social themes in our region and work it out more in our region. By properly developing these VOLT themes and linking them Evidence Based to the local situation, we can feed the VOLT representatives with the best practices as much as possible. In our previous newsletter (see the archive), we therefore made an appeal to you to join one of the 5 plus 1 themes that VOLT has to offer, so that we can elaborate them and have them available for social developments in our region – and more specifically in Arnhem. Keep an eye on our posts, more on this in January.


Plus 1 theme: Social Democratic EU-topia

2022 was another successful year for VOLT Europe. That is very nicely said, and quite a challenge to make it work. Our European membership has also grown enormously and exceeded 23,000. We are incredibly proud that there are about 110 official candidates elected, European, nationally and locally. In October, during the European congress - which could be followed life in the Omnibus in Arnhem - determined the strategy for the coming years; adopted the European electoral list and set out the actions in line. Volt - Nederland and our department will show you in 2023 in the social themes how we all climb that ladder together. Without your support for our mission, this would not have come about. Thank you so much. If we want to maintain this upward trend, we would like to see the financial income also increase in line. We are therefore looking for people who are good at fundraising and know how to bind sponsors to us. If you want to pick up this a challenge, we would love to hear your ideas and actions.

Review of theme meeting 'inclusivity and diversity

On 13 December, some 20 people came together to exchange views. Nita Bouwman, Maurits van de Geijn and Bianca Hierck took us into the practical world of inclusion and diversity. In the atmospheric pub Dollars in Arnhem, we talked about our dreams and our frustrations on our way to an (even) brighter future. About 20 people met to exchange views.

"Not cultures, but people meet"

Edwin Hoffman


Nita, Maurits and Bianca took us into the practical world of inclusion and diversity. In the atmospheric pub Dollars in Arnhem, we talked about our dreams and our frustrations on our way to an even brighter future. Because as Bianca added: fortunately, a lot also goes well.


Maurits van de Geijn kicked off with his experiences as alderman for inclusion and asked us the question: how can an organisation become even more inclusive? Great ideas emerged such as:

  • getting an internship without applying,

  • applying for a job without naw data [name, address, place of residence],

  • offering a course on inclusive work culture,

  • removing financial risks for employers/employees/politicians,

  • encouraging quotas,

  • encouraging standing up for each other; not imposing punishments, but naming ground rules,

  • diversity in marketing,

  • establish a hallmark,

  • propagating working examples.


The proud Nita Bouwman (candidate member in the Provincial States elections) talked about diversity in politics and her difficult path to get on an electoral list. Her joy was palpable when she told us that she had succeeded. We discussed how to encourage diversity in politics. We felt that Volt should convey a positive basic attitude to everyone and that we do experience this in practice. That it is good to keep magnifying positive examples (such as the male/female split in the chairmanship position) and not emphasise the unwilling. That you do not necessarily need to be on the list, and that it is good to have a good distribution of experience experts among the advisers on the list.


Bianca Hierck of the Bijzonder in Arnhem Foundation talked about playing together and safely, which is something you wish for every child. Setting up playgrounds for children with disabilities should not be an exception but standard. She mentioned the inclusive Sinterklaas party in Arnhem and how little it actually takes to make events for children inclusive, as long as you are aware of it. We talked about how children with disabilities are no different. That even for slightly older children meeting places should be wheelchair-accessible. Bianca explained that most pubs already are. That you could have every activity with children tested beforehand. Again, that magnifying examples could help.


Missed a chance to attend? Then grab your new chance to come to the meet & greet with numbers 1 and 2 on the Provincial Council list on 10 January in Nijmegen. See the call 'Theme meeting Provincial elections: What's in it for us?' later in the newsletter.


In Arnhem you are no longer allowed to set off fireworks from 2023

The municipality of Arnhem will ban consumer fireworks from New Year’s Eve 2023/2024. Fireworks have been inextricably linked to celebrating New Year's Eve for decades. Why do we set off fireworks at the end of the year in the Netherlands? This (Dutch) video explains. I participated in this tradition for many years. Especially as a child, I loved going out with a group of friends on New Year's Eve to set off fireworks. And yes, I had a lot of fun doing so. Still, I am glad that in Arnhem we are going to ban the setting off of consumer fireworks.


From 2023/2024 a local ban


This New Year’s Eve will be the last time Arnhemmers will be allowed to set off their own fireworks. With this, Arnhem follows twelve other municipalities in the Netherlands where there will already be a ban this year. Due to the Covid crisis, there was already a ban on setting off fireworks the past two New Year's Eve. The Volt Group would have liked to see a nationwide ban definitively adopted in the Lower House afterwards, but that proposal did not make it. We are therefore pleased that the municipality of Arnhem wants to set a good example, together with as many other municipalities as possible.


Support


As far as we are concerned, the ban cannot be introduced soon enough. However, we understand that time is needed to arrange this and give residents and entrepreneurs the opportunity to get used to it and take it into account. Therefore, it makes sense not to introduce the ban next New Year's Eve yet. Important for our group is that we see that there is the necessary support among Arnhemmers for a ban on setting off fireworks. In a broadly conducted survey in the municipality, more than 60% indicated they were in favour of a ban on reparing. According to Arnhemmers, an important condition for the ban on setting off fireworks is that a fireworks show is organised as an alternative.


A clear standard for changing behaviour


Enforcement will be a major challenge in the coming years. Many Arnhemmers will have to get used to the ban or will not want to go along with it right away. That is no reason for Volt to postpone a ban. It is important to set a standard and make it clear that setting off fireworks especially has many adverse effects. The clear standard of the ban on setting off, ensures that a change in behaviour will take place in the coming years. As a resident of Arnhem, it will become less and less normal to set off your own fireworks.

Damage and social costs of fireworks

On Wednesday 21 December, the council proposal has been put to a final vote. The proposal was adopted. This in itself is logical because a large majority in the council was in favour. The adopted council proposal rightly points to several hefty disadvantages of lighting consumer fireworks. Think of victims ending up in hospital, damage to nature and the environment, noise pollution, and animal suffering. You can imagine the high costs involved as well. Think of the treatments victims need in hospital or the costs that have to be incurred to restore water quality.


I can well imagine that people do not immediately think of these unpleasant effects and high social costs when they set off fireworks. I did not think about that myself for many years. For the fireworks sellers in Arnhem, the ban is of course a major setback. They now have a year to prepare for the ban. If a fireworks seller disagrees with the ban, they can report to the municipality. An independent committee will decide whether compensation should come from the municipality.


More about the council proposal to be put to the vote can be found at the website of the Arnhem college (click through, in Dutch).


Wibe Snelting, fraction follower Volt Arnhem

wibe.snelting@volteuropa.org

No council without group followers

The municipal council group in Arnhem consists of four members: two councillors and two group followers. In this piece, I want to talk about the latter.


Group followers are sworn in, have portfolios, are allowed to speak at council chamber meetings, participate in almost all council activities, but are not allowed to vote, as they are not elected. A group may appoint three group followers with a maximum of five for the entire term. In a small group like ours, the purpose of this is to spread the work over more than just councillors. In larger groups, it is less of a necessity, but the aim is to train for the office of councillor in a subsequent term.


With us, the knife cuts several ways. Group follower Wibe Snelting has his own portfolio including sports (fits well with the avid cyclist he is) and civic participation. He already has political experience and eventually wants to become a city councillor. I deal with education and welfare, among other things. My goal is to relieve the group, not to become a councillor one day, I feel too old for that; the youth must make it.


For our portfolios, that means reading up, forming an opinion and a view, speaking in opinion-forming meetings and, finally, advising the two councillors on exactly what to vote on. During our weekly group meetings, all issues are discussed and the line to be followed is agreed upon. This applies to all topics, including those of the two councillors. We also share our participation in invitations and activities outside the meetings.


Being a group follower is time-consuming. Of course, we can decide for ourselves how much of that we want to devote to our duties. Wednesday evening council meetings take several hours, group meetings usually last an hour and a half, and further work can be done as we see fit. And there is an accommodation per council meeting with speaking engagement of about €140.


Our work is interesting. I get to know Arnhem very differently from what I was used to; the issues are important, serve the public interest and are nothing short of fascinating. Speaking requires practice and is intensive; good preparation is half the battle. But how satisfying can it be to put Volt ideas in the spotlight?

Group meetings are always fascinating. Without insisting on group discipline, we should still arrive at an opinion supported by all. It always works, come and join us! Sign up with Faye; we like it when members visit us.


And there is a vacancy. Feel free to ask Wibe or me if you are interested. You can reach me at christiaan.zevenbergen@volteuropa.org or by phone: 06 1533 8452. We enjoy our work and love to tell you about it.


Christiaan Zevenbergen, the other fraction follower Volt Arnhem

Meetings

Theme meeting Provincial Council elections: What's in it for us?

On 10 January, Volt Arnhem - Nijmegen will kick off its second year of thematic meetings in Nijmegen. You are welcome from 19:30. The programme starts at 20:00.

The location will be cafe Het Haantje, Daalseweg 19,in Nijmegen. The board of Volt Arnhem - Nijmegen will offer the first drink for free.

Meet & greet

Electable Volters for the Gelderland Provincial States elections will be present, including Elmar Theune as list leader. Talk to them about the importance of the Provincial Council elections and Volt Gelderland's election programme for your city or village. What are our plans on climate, nature and agriculture? What do we want for (public) transport, affordable housing, social security?

With propositions, we will engage in a conversation with both the candidates and other fellow Volters. Feel them out and come and help in the campaign! Together we will toast to the new year.

Theme meeting in Arnhem

14 februari 2023 will be our second theme meeting, this time in Arnhem. At this moment we are still thinking about the subject.

Volt Arnhem-Nijmegen, dit is wie we zijn!


Het beste van Europa, lokaal

Een betere wereld begint in je eigen regio

Volt is een pan- en pro-Europese politieke partij. Als Europese beweging zijn wij in alle landen van Europa actief. Toch zijn wij lokaal opgebouwd: al onze leden behoren tot een regionale afdeling. Zo kan iedereen meedoen en is Volts Europese ambitie geen theoretisch plan, maar tastbaar en verenigbaar in steden en gebieden. Zo kun je lokaal samenkomen om de wereld te veranderen.