GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Volt doet mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Arnhem.

De klok tikt. Het is tijd om te werken aan onze toekomst. We moeten loskomen van versleten denkbeelden uit het verleden. We kunnen niet wachten met oplossingen voor dringende problemen zoals de klimaatcrisis, het woningtekort en de groeiende kansenongelijkheid. Arnhem verdient een partij die komt met verfrissende plannen en oplossingen die echt werken.


Wij zijn die partij, wij zijn Volt. Wij geloven dat betere samenwerking de enige, echte manier is om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken. Volt is opgericht door generatie Europa. Wij denken Europees, maar dóén lokaal! De nieuwe generatie politici van Volt kan niet wachten om aan de slag te gaan. We kunnen niet wachten om de stem van de Arnhemmers te laten horen in Den Haag en Brussel. En we kunnen al helemaal niet wachten om met een pragmatisch en positief geluid de Volt-kiezers een stem te geven in de Arnhemse gemeenteraad!


Kortom, ons team staat de popelen om zich in te zetten voor Arnhem. Help jij ons de gemeenteraad in?

Benieuwd naar onze standpunten en wat Volt Arnhem wil bereiken in de gemeenteraad? Lees het hier in ons Verkiezingsprogramma!

Op deze Arnhemmers kun je je stem uitbrengen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Arnhem

1. Niels Scholten

Net als Volt ben ik van nature voor een optimistische, progressieve en pragmatische aanpak. Kiezen voor de beste oplossing in plaats van kijken of het wel past binnen linkse, midden- of rechtse zuilen. Als je vindt dat er iets verbeterd moet worden, moet je niet bang zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken. Dus dat is precies wat ik voor Arnhem wil gaan doen.

2. Marlies Neutkens

Ik geloof dat we samen onze wereld maken, allemaal met onze eigen kleine behapbare bijdrage. Nu mijn kinderen de deur uit zijn, en het overeind houden van mijn winkel geen spannende strijd meer is maar een stevige basis is geworden, zie ik mogelijkheden om mijn bijdrage aan het welzijn van de stad iets groter te maken.

3. Wibe Snelting

Ik ben een echte sportman en ga mij inzetten om sport en bewegen op de agenda te zetten. Daarnaast heb ik de nodige ervaring in de lokale politiek en burgerparticipatie. Ik wil die ervaring benutten om Arnhemmers actief te betrekken bij het maken van plannen en beleid. Mijn uiteindelijke doel is helder: een gezond en gelukkig Arnhem.

4. VéroniQue Wassing

Mooi maken, dat is wat ik doe. De komende vier jaar ga ik me inzetten voor een mooiere samenleving in Arnhem. Groener, duurzamer en socialer door middel van praktische oplossingen. Digitalisering is een hedendaags maar vooral onderbelicht thema. Als we vier zetels halen, zal dit mijn speerpunt zijn!

5. Niels Venselaar

Arnhem is een stad waar plaats moet zijn voor iedereen. In de Arnhemse gemeenteraad wil ik opkomen voor iedereen die, om wat voor reden dan ook, buiten de boot dreigt te vallen.

6. Faye Hartman

Ik ben trots op Arnhem en haar stadsparken, waanzinnige cultuuragenda en burgerinitiatieven die bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen. Ik hoop samen met mijn medekandidaten te kunnen bouwen aan een toekomstbestendige en verbonden stad.

Onze kandidaten beter leren kennen?

De komende weken stellen onze kandidaten zich op verschillende manieren voor. In onze online City Calls stellen de kandidaten zich bijvoorbeeld voor en is er de kans om vragen aan hen te stellen via een Q&A. Daarnaast verschijnen er binnenkort interessante interviews, podcasts vol prangende vragen en filmpjes met de kandidaten. Check onze evenementenkalender en houd onze kanalen in de gaten voor de laatste updates!

Open brief aan Arnhem over beperkte informatievoorzieningen voor internationals voor gemeenteraadsverkiezingen/Open letter to Arnhem about the limited information for internationals for municipal elections.

ENGLISH BELOW

Aan alle geïnteresseerden,


Arnhem is een stad die steeds diverser en internationaler wordt. Recente cijfers over het aantal internationals in Arnhem ontbreken, maar het zijn er veel. Deze groep Arnhemmers bestaat onder andere uit expats, internationale studenten, of mensen die zijn gevlucht uit hun geboorteland. In deze groep mensen zitten stemgerechtigden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks de internationalisering van Arnhem is er door de Gemeente Arnhem besloten om de Stempas en de bijbehorende oproep om te stemmen enkel uit te brengen in het Nederlands.


De gemeenteraadsverkiezingen vormen bij uitstek het moment dat alle inwoners van onze stad hun belangen kunnen verdedigen en de toekomst van Arnhem mede kunnen bepalen. Door deze brief uitsluitend in het Nederlands te verzenden naar inwoners, wordt automatisch een groot deel van de internationale Arnhemmers uitgesloten van de verkiezingen.


Omdat Volt vindt dat iedere stem van onze stad meetelt hebben wij besloten om zelf de stempas te vertalen naar het Engels en deze met zoveel mogelijk anderstaligen te delen. Zo kunnen ook zij gewezen worden op hun Europees recht om als gelijkwaardige burgers van Arnhem te mogen meestemmen in de gemeenteraadsverkiezingen.


We roepen andere politieke partijen op die internationale Arnhemmers een warm hart toedragen om gelijksoortige acties te organiseren! We gebruiken hiervoor de hashtag #WeCanVote


Met vriendelijke groet,


Niels Scholten

Lijsttrekker van Volt Arnhem


ENGLISH


To all those interested,


The city of Arnhem is becoming increasingly international and diverse. Recent figures on the number of international residents are missing, but we know many inhabitants have an international background. This group of internationals consists of expats, international students and refugees. In this group, there are people who are eligible to vote for the upcoming municipal elections. Despite the internationalization of Arnhem, the municipality has decided to issue the voting pass in Dutch only. This voting pass is necessary to be able to vote! The letter accompanying it is also in Dutch only.


The municipal elections are the perfect moment for all residents of our city to defend their interests and help shape the future of Arnhem. By sending this letter to residents exclusively in Dutch, many of the international residents are automatically excluded from the elections.


Because Volt believes that every vote in our city deserves to be counted, we decided to translate the voting pass into English ourselves. We aim to share it with as many non-Dutch speakers as possible. This way they too can be informed about their European right to vote in the city council elections as equal citizens of Arnhem.


We are asking all other political parties who consider the internationals in Arnhem to be a welcome addition to our city to encourage them to vote in a similar fashion! We encourage everyone who does so to use the hashtag #WeCanVote


Kind regards,


Niels Scholten

Lead candidate of Volt Arnhem